Sapa Aruh Sri Sultan HB X terkait Corona Lengkap dengan Artinya

loading...
Sapa Aruh Sri Sultan HB X terkait Corona Lengkap dengan Artinya
Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X menyampaikan Sapa Aruh Cobaning Gusti Allah terkait merebaknya virus corona. FOTO/DOK.SINDOnews
YOGYAKARTA - Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sabdanya melalui Sapa Aruh Cobaning Gusti Allah. Pesan yang disampaikan dalam bahasa Jawa ini berisi berbagai ajakan menghadapi virus yang sangat cepat menyebar di Indonesia.

Berikut pesan lengkap Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disampaikan di Kepatihan Yogyakarta:

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabaratuh

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sadaya,Para warga Ngayogyakarta, uga anak-anakku kang lagi sinau ing omah, para sedulur kabeh wae,

Ingsun, Hamengku Buwono, ing dina kang kebak was-was lan tidha-tidha iki, nyuwun para warga sami ndedonga konjuk ing ngarsaning Gusti Allah, mugi kita saged enggal kaparingan pepadhang. Ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki, kudu diadhepi kanthi sabar-tawakal, tulus-ikhlas, pasrah lahir-batin, lan kairing ikhtiyar kang tanpa kendhat. Semono uga, kita, kang kajibah ngesuhi para kawula. "Wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luwih berkah".

Beda karo prastawa lindhu gedhe taun 2006 kang kasat-mata. Saiki, kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyana-nyana. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pamarentah kang wis diumumke ing masarakat. “Gusti paring dalan kanggo sapa wae gelem ndalan”.(Baca juga: Pesan Raja Yogyakarta untuk Rakyatnya Hadapi Virus Corona)Mula pamundhutku, sing padha eling lan waspada. Eling marang Kang Gawe Agesang kanthi “lampah” ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada kanthi reresik diri lan lingkungane dewe-dewe. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narima yen wajib “mengisolasi diri” pribadi sajrone 14 dina. Jaga pribadi. Jaga keluwarga. Jaga paseduluran. Jaga masarakat. Kanthi jaga, rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. “Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan”. Pamundhutku mung saklimah: ”Sing ngati-ati!”
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top